ZoteroКурс розкриває основні можливості бібліографічного контент-менеджера ZOTERO, особливості роботи та його практичне використання. Рекомендовано для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників та працівників бібліотечних закладів, професійна діяльність яких пов’язана з накопиченням інформації та її подальшою обробкою і систематизацією.


Присвячено поглибленому вивченню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з універсальним програмним засобом Corel Draw для створення ілюстрацій (кольорових малюнків, графіків, діаграм, таблиць).

Курс розраховано на користувачів, які мають досвід роботи з ПК та за напрямком діяльності використовують комп'ютерні презентації. Підчас проходження курсу слухачі опановують нові знання, які змінюють ставлення до самого процесу презентації та підходу до розробки файлів презентацій.